From the December 2018 Issue of Blits Magazine (Belgium - Tourhout Edition): AMERICAN WITH TWO WEST-


The American Michael Nixon - also known as Myke Rock - already knows one serious musical career. Earlier this year he came to live in Belgium, for the love. The move to our little country did not affect his musical passion, because now Myke Rock founded a new band with Rik Vannevel from Lichtervelde and Claude Aerbeydt from Roeselare. Together they form the Myke Rock Band.

How the American and Belgians came up with the idea to create a band together? In Rock's own words, "At first, we came together to explore starting a cover or tribute band", the men laugh. "But we were quickly frustrated. We tried to play covers but were totally unprepared. And so it didn't work, of course.” Then Rock let Aerbeydt and Vannevel hear one of his own songs, entitled 'In My Bedroom'. And it was the best song they had played together to that point. "In the end, I asked Myke if he had anymore songs", said Aerbeydt. "He laughed and said enthusiastically 'yes!'." At that moment, Rock had almost one hundred songs and kept on writing. Rock believes the genre is what brought the band together, “The music, it really has to fit them. They are motivated by rock and they excel at it”. Since all three of them found that common bond, Rock presented them all his rock songs. And that's how Myke Rock Band came into being, a band that brings rock and alternative

rock!

The Myke Rock Band is currently still in its infancy. On Saturday, November 17 they released their debut performance in Roeselare. A CD of Myke Rock songs that were not yet released, was to be first made available. "Our first appearance on November 17 was a stunner of a debut! Although we all three already having played before the public for many years, we were pretty nervous for our first show together. But after the first song, the tension was gone”, Rock elaborated. In Belgium, Myke Rock is best known for his blues music. Since he arrived in January, his performances were most often with blues bands. (He also toured Europe in 2016 with an American blues band, Ray Fuller and the Bluesrockers and had just completed a European tour with Bobby Messano, a 26-time Grammy Nominee and number 1 Billboard Blues Chart artist). The audience was surprised to get powerful rock music, "but once the initial shock subsided, they could certainly appreciate it", the three musicians laughed. Rock continued, "They even asked us for an encore! So the show was certainly a success. The only thing missing was our CDs. They arrived Monday, two days after the concert!”

Although Myke Rock Band has only just begun, there is already a lot of plans for Myke Rock, Claude Aerbeydt and Rik Vannevel. For the next four to six months they plan performances throughout Belgium and beyond in Europe. All the while writing new material and more show booking. They also plan to record and to release the new material. "We hope within a year to be able to tour in America. Meanwhile, we'll be looking for a good fit with labels and management.”

Stay informed of the undoubtedly fast advances of the Myke Rock Band by following them on Facebook (http://www.facebook.com/MykeRockBand). You can also take a look at the Myke Rock website: http://www.mykerock.com.

Blits Magazine (*Tourhout, Belgium) http://blitsmagazine.be @blitsmagazine #blitsmagazine

---------------------OORSPRONKELIJK ARTIKEL IN NEDERLANDS---------------------

Amerikaan richt samen met twee West-Vlamingen band op De Amerikaan Michael Nixon – ook wel gekend als Myke Rock – kent al een serieuze muzikale carrière. Eerder dit jaar kwam hij in België wonen, voor de liefde. De verhuis naar ons klein landje had geen invloed op zijn muzikale passie, want nu richtte Myke Rock een nieuwe band op samen met Rik Vannevel uit Lichtervelde en Claude Aerbeydt uit Roeselare. Samen vormen ze de Myke Rock Band. Hoe de Amerikaan, Lichterveldenaar en Roeselarenaar op het idee kwamen om samen een band op te richten? Dat vertellen ze ons zelf. “Aanvankelijk kwamen we samen om een coverband op te starten”, lachen de mannen. “Maar tijdens een pauze kwam de frustratie al snel naar boven. We probeerden covers te spelen maar waren er totaal niet op voorbereid. En zo uit het hoofd lukte natuurlijk niet.” Dan maar eigen liedjes, dacht Myke Rock! Hij liet Claude en Rik één van zijn eigen liedjes horen, ‘In My Bedroom’ getiteld. En het was het beste lied dat ze samen hadden gespeeld tot dan. “Uiteindelijk vroeg ik Myke Rock of hij nog meer liedjes had”, vertelt Claude. “Hij lachte en zei enthousiast ‘yes!’.” Myke Rock had op dat moment bijna honderd eigen liedjes en bleef maar schrijven. Myke Rock is van mening dat het genre dat een band brengt, echt bij hen moet passen, moet doen uitblinken en motiveren. Aangezien ze alle drie wel voor rock te vinden waren, presenteerde Myke Rock hen al zijn rocknummers. En zo ontstond Myke Rock Band, een band die rock en alternatieve rock brengt! De Myke Rock Band staat momenteel nog in zijn kinderschoenen. Op zaterdag 17 november brachten ze hun debuutoptreden in Roeselare. Daar brachten ze liedjes die tot dan nog niet uitgebracht werden. “Ons eerste optreden op 17 november was een knaller van een debuut! Hoewel we alle drie al eerder voor publiek hebben gespeeld, waren we behoorlijk nerveus voor onze eerste show samen. Maar na het eerste lied was de spanning ervan af. In België is Myke Rock vooral gekend om zijn bluesmuziek, aangezien hij sinds zijn aankomst in januari vaak met bluesbands heeft opgetreden. Het publiek was dus eerst verrast om krachtige rockmuziek voorgeschoteld te krijgen, maar eens de eerste shock voorbij was, konden ze het zeker appreciëren”, lachen de drie muzikanten. “Ze vroegen ons zelfs om bisnummers! De show was dus zeker een succes. Het enige wat ontbrak, waren onze cd’s. Die arriveerden de maandag, twee dagen na het concert.” Hoewel Myke Rock Band nog maar pas begonnen is, staat er al veel op de planning voor Myke Rock, Claude en Rik. Zo gaan ze de komende vier tot zes maanden optredens geven in heel België en verder in Europa. Dat doen ze terwijl ze druk bezig blijven met het maken van nieuw materiaal, wat ze beetje bij beetje in de shows gaan betrekken. Ze maken ook plannen om hun werk op te nemen en nieuw materiaal uit te brengen. “Binnen een jaar hopen we te kunnen gaan toeren in Amerika!” dromen de mannen verder. “Ondertussen wordt het nog even zoeken naar goede samenwerkingen met labels en management.” Blijf op de hoogte van de ongetwijfeld snelle vooruitgangen van de Myke Rock Band door hen te volgen op Facebook (http://www.facebook.com/MykeRockBand). Je kan ook een kijkje nemen op de website van Myke Rock: mykerock.com. Blits Magazine (*Tourhout, Belgium) http://blitsmagazine.be @blitsmagazine

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Myke Rock Personal FB Page

© 2020 Myke Rock Belgium (Europe - USA)